Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky, registrací v e-shopu a odesláním formuláře udělujete souhlas společnosti Hnutí DUHA Šelmy, IČ: 44936354 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávala osobní údaje ve formě e-mailové adresy. Tyto údaje budou Správcem zpracovány do doby, než bude souhlas odvolán. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení s novinkami, pozvánkami a tématy vždy souvisejícími s aktivitami pobočného spolku Hnutí DUHA Šelmy.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

  • Poskytovatel softwaru Mailchimp.com, Rocket Science Group LLC (sídlo spol. mimo EU)

Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odebrat kliknutím na odkaz pro odhlášení v odesílaných zprávách, žádat opravu námi zpracovávaných údajů nebo jejich kompletní výmaz. V případě podezření na neoprávněné využití vámi poskytnutých údajům máte právo předat podnět k šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme za vaši přízeň a budeme velmi vděčni za podporu v naší činnosti.

Plné znění Zásad ochrany osobních údajů

Vyplněním tištěných formulářů na akcích a odesláním online formulářů na našem webu www.selmy.cz v sekci https://www.selmy.cz/e-zpravodaj/ a také https://www.selmy.cz/podpora/formular/ a dále na obchod.selmy.cz svěřujete své osobní údaje Hnutí DUHA Šelmy IČ: 44936354, se sídlem Dolní náměstí 27/38, 779 00 Olomouc. Tento pobočný spolek zodpovídá za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami, právy, které máte v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

I.

Hnutí DUHA Šelmy IČ: 44936354, se sídlem Dolní náměstí 27/38, 779 00 Olomouc, která provozuje webovou stránku www.selmy.cz a obchod.selmy.cz, zpracovává jako správce, tzn., určuje, jak a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu jsou osobní údaje zpracovány a vybíráme případně další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

-        zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

-        plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

-        umožňujeme vám a podporujeme vás v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

II.

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám dobrovolně svěřili, a to z následujících důvodů a pro naplnění těchto účelů:

-        poskytování služeb, plnění smlouvy

  • vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, kontaktní adresa, telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, dodání zboží).

-        vedení účetnictví

  • Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

-        marketing - zasílání newsletterů

  • Vaše osobní údaje (e-mail a jméno, příjmení) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu, než si vyžádáte jejich odstranění.
  • Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, než si vyžádáte jejich odstranění.
  • V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

-        fotografická dokumentace - živé akce např. přednášky, semináře, akce pro veřejnost atd. pro účely projektové dokumentace a propagace organizace.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

III.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní.

Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

IV.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

MAILCHIMP

Nadace VIA (portál darujme.cz)

Facebook

Google

Thepay (platební brána)

 

V.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

VI.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu olomouc@hnutiduha.cz

-        Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

-        Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

-        Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

-        Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

-        Právo na přenositelnost - Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

-        Právo na výmaz (být zapomenut) - Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

-        Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení - E-maily o naší činnosti, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš příznivec, podporovatel či zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Zasíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

VII.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří jsou pověřeni zpracováváním vašich osobních údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nejsou vaše osobní údaje vydávány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.