Hledáme kočku, pozor, divokou!

Cena: 0 Kč
Dostupnost: Skladem

Vydalo Hnutí DUHA Olomouc, 2020

text: Hnutí DUHA Olomouc, ÚBO AV ČR

úprava a ilustrace: Jindřiška Jonešová

fotografie: Jindřiška Jonešová

Náklady na vydání a tisk publikace byly financovány v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014-2020

Letáček je věnován základním informacím o kočce divoké a především projektu "Hledáme kočku, pozor, divokou!", který se věnuje jejímu monitoringu a ochraně na moravsko-slovenském pomezí. Partnery projektu je Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i., Hnutí DUHA Olomouc a Národní zoologická zahrada Bojnice.

Více informací o projektu naleznete v samotném letáčku či na stránkách www.kockadivoka.cz.

Letáček je možné stáhnout ZDE.