Chráníme velké šelmy - s vaší pomocí!

 

Velké šelmy patří mezi živé klenoty naší přírody a jsou přirozenou součástí české krajiny. Tato krásná zvířata navíc svým působením přispívají k udržování přírodní rovnováhy mezi býložravci a lesní vegetací. Také udržují zvěř zdravou, protože loví hlavně nemocné a slabé jedince. Proto je dobře, že se k nám po vyhubení v minulých desetiletích opět vracejí.

Ukazuje se, že šelmy dokáží žít i v poměrně kulturní krajině, pokud tam mají dostatek potravy, úkrytů a možností bezpečného přesunu (migrace). Příchod těchto vzácných zvířat k nám a jejich přežití ve volné přírodě však komplikuje několik významných problémů. Především je ohrožují pytláci se střelnými zbraněmi, kteří v nich vidí jen trofeje nebo nežádoucí "konkurenty", a také zažité pověry či přehnané obavy lidí z jejich nebezpečnosti a škodlivosti. Stále významnějším rizikem pro dlouhodobé přežití šelem u nás se stává přerušení jejich tradičních migračních cest zástavbou krajiny.

Hnutí DUHA již přes 10 let pracuje na změně tohoto nepříznivého stavu prostřednictvím mnoha propojených aktivit. Organizujeme terénní monitoring velkých šelem s pomocí dobrovolníků Vlčích hlídek a pracujeme na mnoha dalších souvisejících aktivitách, především osvětě a vzdělávání veřejnosti, ochraně migračních koridorů a biotopů šelem či tvorbě odborných studií; navazujeme spolupráci s myslivci, lesníky, místními obyvateli či zahraničními organizacemi a zapojujeme veřejnost do ochrany velkých šelem. Snažíme se tak podpořit a usnadnit spontánní příchod těchto vzácných zvířat do našich lesů, vytvořit podmínky pro jejich samovolné šíření, aby mohly žít tam, kde najdou vhodné prostředí. 
 
Pokračování naší práce i do budoucna by nebylo možné bez podpory mnoha individuálních dárců a výtěžku z prodeje v tomto šelmím obchodě. Zisk z každého prodaného výrobku jde přímo pro projekt ochrany a monitoringu velkých šelem u nás.
Dárek z našeho obchodu je nejen originální a nápaditý, ale pomáhá nám efektivněji chránit rysy, vlky a medvědy v našich horách. Navíc je šetrný také pro přírodu.