Chráníme velké šelmy - s vaší pomocí!

Hnutí DUHA Olomouc již 20 let pracuje na ochraně velkých šelem pomocí mnoha propojených aktivit. Organizujeme terénní monitoring velkých šelem, při kterém s pomocí dobrovolníků Vlčích hlídek sbíráme data, zajišťujeme analýzu a pravidelně přinášíme výsledky výzkumu široké veřejnosti.

Pracujeme na mnoha dalších souvisejících aktivitách, především osvětě a vzdělávání veřejnosti, ochraně migračních koridorů a biotopů šelem či tvorbě odborných studií; navazujeme spolupráci s myslivci, lesníky, místními obyvateli či zahraničními organizacemi a zapojujeme veřejnost do ochrany velkých šelem. Také poskytujeme poradenství chovatelům hospodářských zvířat ohledně možností zabezpečení jejich stád před útoky velkých šelem. Snažíme se podpořit jejich spontánní návrat do našich lesů, vytvořit podmínky pro jejich samovolné šíření, aby mohli žít tam, kde najdou vhodné prostředí. 

Velké šelmy patří mezi živé klenoty naší přírody a jsou přirozenou součástí české krajiny. Tato krásná zvířata navíc svým působením přispívají k udržování přírodní rovnováhy mezi býložravci a lesní vegetací. Také udržují zvěř zdravou, protože loví hlavně nemocné a slabé jedince. Proto je dobře, že se k nám po vyhubení v minulých desetiletích opět vracejí.

Ukazuje se, že šelmy dokáží žít i v kulturní krajině, pokud je zde dostatek potravy, úkrytů a možností bezpečného přesunu (migrace). Příchod těchto vzácných zvířat k nám a jejich přežití ve volné přírodě však komplikuje několik významných problémů. Především je ohrožují pytláci, kteří v nich vidí jen trofeje nebo nežádoucí "konkurenty", a také zažité pověry či přehnané obavy lidí z jejich nebezpečnosti a škodlivosti. Stále významnějším rizikem pro dlouhodobé přežití šelem u nás se stává přerušení jejich tradičních migračních cest zástavbou krajiny.

 
Pokračování naší práce i do budoucna není možné bez podpory individuálních dárců a výtěžku z prodeje v tomto obchodě. Rozšířit vlčí hlídky do dalších oblastí nebylo jednoduché, stálo nás to hodně úsilí. Náklady na jeden monitorovací den jsou 300 Kč, a například týdenní monitoring v jedné lokalitě nás stojí 1000 Kč. Pomozte nám prosím v další sezóně i Vy zajistit plnohodnotný terénní monitoring. Prostředky využijeme na nákup fotopastí, jejich kontrolu, nebo např. na pojištění dobrovolníků. DĚKUJEME!